Privacy-verklaring

Privacyverklaring

Stand: 25-05-2018

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Hierna informeren wij u overeenkomstig de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming over welke persoonlijke gegevens wij

   • uw aanmelding en bestelling in de B2B-webshop https://www.conductix-shop.eu/,
   • bij uw online sollicitatie,
   • bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief,
   • op het contact- en bestelformulier evenals
   • bij het gebruik van de livechat en de 'aanbevelen'-functie

(hierna samengevat ”website" genoemd) verzamelen, voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken en hoe wij ze inzetten om onze dienstverlening voor u te verbeteren.

 

1. Algemene informatie

(1) U kunt dit document afdrukken of opslaan door hiervoor de standaardfunctie van uw browser (meestal "bestand" ® "opslaan als") te gebruiken.

(2) Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen, zijn de bepalingen van dit privacybeleid uniform van toepassing op alle websites van de EU-ondernemingen van de Conductix-Wampfler-groep die verwijzen naar deze privacyverklaring.

(3) Voorzover in de volgende paragrafen niet anders beschreven, volgt de wettelijke basis voor de omgang met uw persoonlijke gegevens uit de noodzaak tot verwerking voor het ter beschikking stellen van de door u op deze website aangevraagde functionaliteit (artikel 6 paragraaf 1b Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).

 

2. Verantwoordelijke / Functionaris gegevensbescherming

(1) De verantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de AVG is

Conductix-Wampfler GmbH

Rheinstr. 27 + 33

79576 Weil am Rhein

hierna "Conductix-Wampfler", "wij" of "ons" genoemd. Meer informatie over deze aanbieder vindt u in ons impressum.

(2) U kunt de functionaris gegevensbescherming van ons bedrijf als volgt bereiken: datenschutz[at]conductix.com of via ons postadres met vermelding "Functionaris gegevensbescherming".

 

3. Gebruik van de website en logfiles

(1) Bij louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor ons om u onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond hiervoor is artikel 6 paragraaf 1.1f van de AVG):

   • IP-adres
   • datum en tijdstip van het verzoek
   • tijdzone-verschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
   • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
   • toegangsstatus/HTTP-statuscode
   • hoeveelheid verzonden gegevens
   • website vanwaar de aanvraag afkomstig is
   • browser
   • besturingssysteem en diens platform
   • taal en versie van de browsersoftware.

(2) De IP-adressen van de gebruiker worden na beëindiging van het gebruik verwijderd of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer of alleen met een onevenredig grote inspanning qua tijd, kosten en arbeid aan een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld.

 

4. Cookies

(1) Naast de eerdergenoemde logfile-gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn gekoppeld aan de door u gebruikte browser die worden opgeslagen op uw harde schijf om degene die de cookie plaatst (hier door ons) bepaalde informatie te verstrekken. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze worden gebruikt om het internet-aanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Gebruik van cookies:

(a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, hun omvang en functioneren wordt hierna beschreven:

   • sessie-cookies (zie b)
   • permanente cookies (zie c).

b) Sessie-cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee de verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden gekoppeld aan een gezamenlijke sessie. Daardoor kan uw computer weer worden herkend als u naar onze website teruggaat. De sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

(c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser op elk gewenst moment verwijderen.

(3) Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

a) Instellingen en functie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de vastgestelde of de door uzelf in het drop-down menu gekozen land en taal-instelling opgeslagen in cookies zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft te selecteren bij uw volgende bezoek. Van tevoren wordt gecontroleerd of uw browser cookies ondersteunt en deze informatie wordt in een extra cookie bewaard. Vervolgens worden land- en taalgerelateerde, gelokaliseerde contactgegevens getoond die eveneens worden opgeslagen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 paragraaf 1.1b van de AVG.

b) Identificatie

Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren bij uw volgende bezoeken als u een account in de B2B-webshop hebt (zie punt 9). Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 paragraaf 1.1b van de AVG.

(c) Reclame

Wij gebruiken reclame-cookies om de effectiviteit van onze reclame-activiteiten te kunnen beoordelen en deze te kunnen optimaliseren. Verder gebruiken we reclame-cookies om gebruikers van ons internet-aanbod ook op webpagina's van het display-netwerk van Google Inc. (in het kort "Google") opnieuw te kunnen benaderen met doelgerichte reclameboodschappen (AdWords-remarketing). Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 paragraaf 1.1f van de AVG.

d) Analytics

Om het internet-aanbod voor onze klanten en geïnteresseerden voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken we de webanalyse-dienst Google Analytics. Door het gebruik van deze cookies krijgen we van Google informatie over het gebruik van onze website. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe vaak en in welke volgorde de afzonderlijke pagina's werden opgevraagd en hoeveel tijd de bezoekers gemiddeld doorbrengen op onze pagina's. We zien ook of gebruikers van ons internet-aanbod ons al op een eerder moment hebben bezocht. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 paragraaf 1.1f van de AVG.

>> zie punt 11 webanalyse-diensten

(4) Controle over cookies

U kunt uw browser-instelling naar eigen wens configureren en bijvoorbeeld het accepteren van third-party-cookies of zelfs alle cookies beheren of verwerpen. U kunt bestaande cookies via de browser-instellingen verwijderen. Wij wijzen u erop dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

 

6. Product- en service-informatie

(1) Voor reclame-doeleinden, d.w.z. het elektronisch versturen via e-mail van product- en service-informatie, nieuws, informatie over het bedrijf, uitnodigingen voor beurzen of evenementen (hierna "Product en service-informatie") vragen wij de belanghebbende partijen om hun uitdrukkelijke goedkeuring van en instemming met deze privacyverklaring.

(2) Wij gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het bij de aanmelding opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de product- en service-informatie per e-mail wilt ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 72 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij steeds uw gebruikte adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

(3) Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op met als doel u de product- en service-informatie op te sturen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 paragraaf 1.1a van de AVG.

(4) Uw toestemming voor de toezending van product- en service-informatie kunt u te allen tijde herroepen en afzeggen. U kunt de terugtrekking kenbaar maken door te klikken op de in elke e-mail aanwezige link of door een bericht te sturen via de in het impressum aangegeven contactgegevens.

 

7. Contactformulier en e-mailcontact, aanvragen van documenten

(1) Op onze website zijn verschillende contactformulieren aanwezig die kunnen worden gebruikt voor elektronische contactopname of voor het "aanvragen van documenten per post". Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in de invoervelden zijn ingevuld naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens van de contactformulieren worden gecodeerd verzonden. De betreffende gegevens zijn rechtstreeks zichtbaar in de respectievelijke invoervelden.

Op het moment van verzending worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

   • Het IP-adres van de gebruiker
   • Datum en tijdstip van verzending van het formulier

(2) Voor de verwerking van de gegevens wordt bij het verzenden steeds uw toestemming gevraagd en wordt er daarbij verwezen naar deze privacyverklaring. Als alternatief is contactopname via de vermelde e-mailadressen mogelijk. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de aanvraag te verwerken.

(3) De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 paragraaf 1a van de AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die worden verkregen tijdens het toezenden van een e-mail, is artikel 6 paragraaf 1f van de AVG. Als het e-mail-contact is gericht op het bestellen van documenten per post of het afsluiten van een contract, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 paragraaf 1b van de AVG. Voor Duitsland geldt bovendien: Als de contact-aanvraag of het e-mail-contact is gericht op het voorbereiden van een arbeidsverhouding, met name in het kader van online sollicitatie, dan geldt rechtsgrond § 26 van de BDSG (Duitse recht).

(4) De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden dient ons uitsluitend voor de behandeling van de contactopname. In geval van contactopname per e-mail is hier ook sprake van het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologie-systemen te waarborgen.

(5) De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en die per e-mail zijn verzonden is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie definitief is afgehandeld. De extra persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

 

8. Mensen en carrière (online sollicitatie)

(1) Op onze website plaatsen wij openstaande vacatures. Voor het behandelen van uw online-sollicitatie verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens. Uw online-sollicitatiegegevens worden per e-mail rechtstreeks aan de personeelsafdeling verzonden. Door middel van passende technische en organisatorische maatregelen is gewaarborgd dat uw persoonlijke gegevens binnen de wettelijke bepalingen vertrouwelijk zullen worden behandeld.

(2) Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens via e-mail onversleuteld plaatsvindt en de gegevens onder bepaalde omstandigheden door onbevoegden kunnen worden gelezen of zelfs vervalst kunnen worden. U kunt uw documenten ook per post naar ons verzenden. Als u naar een bepaalde positie hebt gesolliciteerd en deze reeds bezet is of als wij u ook geschikt of zelfs beter vinden voor een andere positie, willen wij uw sollicitatie graag binnen ons bedrijf doorsturen. Laat het ons alstublieft weten als u het met deze gang van zaken niet eens bent. Na afloop van het sollicitatieproces, doch uiterlijk na 6 maanden, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt toegestemd in het langer bewaren van deze gegevens.

 

9. Gebruik van de B2B-webshop

(1) Wanneer u iets wilt bestellen in onze B2B-webshop, is het voor het afsluiten van de koopovereenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt om de bestelling te kunnen afhandelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat u zich registreert (zie punt 10). De gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de overeenkomst zijn afzonderlijk gemarkeerd, de overige informatie is vrijwillig. Na controle door ons wordt het account (toegangsgegevens) geactiveerd. De door u opgegeven gegevens gebruiken wij voor het afhandelen van de bestelling. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 paragraaf 1.1b van de AVG.

(2) Als u bij ons producten koopt of van diensten gebruik maakt, zullen wij u in de toekomst eventueel informatieve e-mails sturen voor soortgelijke goederen of diensten uit ons assortiment. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 paragraaf 1.1f van de AVG. Het versturen van informatieve e-mails gebeurt conform onze privacyverklaring. U kunt op elk moment hiertegen bezwaar maken en eisen dat u dergelijke mails niet meer zult ontvangen.

(3) Wij zijn als gevolg van handels- en fiscale voorschriften verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens op te slaan voor een periode van tien jaar. Echter hanteren wij na afloop van de wettelijke verjaringstermijnen een beperkte verwerking, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens.

(5) Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, wordt de bestelprocedure via SSL-technologie versleuteld!

 

10. Registratie-functie

(1) Voor de toegang tot de B2B-webshop moet u zich registreren. De relevante gegevens zijn direct in de respectievelijke invoervelden zichtbaar. De verplichte velden zijn voorzien van een *. De bij de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt voor het kunnen gebruiken van de B2B-website. U kunt per e-mail worden geïnformeerd over zaken met betrekking tot het aanbod, de registratie of technische omstandigheden. Als u uw account opzegt, worden de gegevens die betrekking hebben op het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van een bewaarplicht om commerciële of fiscale redenen volgens artikel 6 paragraaf 1c van de AVG. U dient uw gegevens bij daadwerkelijke opzegging voor het einde van de overeenkomst veilig te stellen. Wij hebben het recht om alle tijdens de duur van de overeenkomst opgeslagen gegevens van de gebruiker na het wegvallen van de wettelijke bewaartermijnen permanent te verwijderen.

(2) In het kader van het gebruikmaken van onze login-functie evenals het gebruik van het gebruikersaccount, slaan we het IP-adres en het tijdstip van elke actie van de gebruiker op. Deze opslag gebeurt op basis van onze legitieme belangen, alsook ter bescherming van de gebruiker tegen misbruik en enig ander ongeoorloofd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derden gebeurt in principe niet, tenzij het noodzakelijk is voor rechtsvervolging of er hiertoe een wettelijke verplichting bestaat conform artikel 6 paragraaf 1c van de AVG. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

 

11. Webanalyse-diensten

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en internet te verstrekken aan de exploitant van de website.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

(3) U kunt de opslag van cookies verhinderen door een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt, door de door Google ter beschikking gestelde browser-plugin te downloaden en te installeren:

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen ingekort voor ze verder verwerkt worden, een herleiding naar personen kan daarmee worden uitgesloten. Voor zover er een persoonlijke verwijzing bestaat uit de gegevens die over u zijn verzameld, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en de persoonsgegevens daarmee meteen verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verzamelde statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en voor u interessanter maken en vormgeven. In uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google zich gecommiteerd aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 paragraaf 1.1f van de AVG.

(6) Informatie over de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, privacyverklaring: http://www.google.defintl/de/policies/privacy.

 

12. Social Media

A. Algemene opmerkingen

(1) Wij maken momenteel gebruik van de volgende Social-Media plug-ins: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het vakje boven de beginletter of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Daarbij worden de bij punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de respectievelijke aanbieders in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren worden dus persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende aanbieder van de plug-in en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Omdat de aanbieder van de plug-in de gegevens vooral via cookies verzamelt, adviseren wij u om alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te verwijderen alvorens te klikken op het grijze vakje.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de verwerking ervan en ook zijn wij niet op de hoogte van de volledige omvang van het verzamelen van gegevens, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

(3) De plug-in aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het afstemmen van zijn site op de behoeften van de gebruikers. Een dergelijke evaluatie vindt vooral plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke gebruiksprofielen, u dient zich hiervoor echter te richten tot de desbetreffende aanbieder van de plug-in. Door middel van deze plug-ins kunt u met de sociale netwerken en andere gebruikers communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrond voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6 paragraaf 1.1f van de AVG.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u wel of niet een account bij de aanbieder van de plug-in hebt en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in aanbieder, worden uw bij ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in aanbieder. Als u op de geactiveerde button klikt en bijvoorbeeld een link maakt naar de pagina, slaat de plug-in aanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en is de informatie openbaar voor uw contacten. Wij raden u aan om u regelmatig af te melden na gebruik van een ​​sociaal netwerk, maar vooral alvorens de button te activeren omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in aanbieder kunt vermijden.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en verwerking door de plug-in aanbieder vindt u in de hierna genoemde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en de instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy.

(6) Adressen van de respectievelijke plug-in aanbieders en URL met hun privacy-kennisgevingen:

 

B. Speciale opmerkingen over het gebruik van de "twee-click-oplossing"

De volgende bepalingen gelden als aanvulling op punt 12 A (1) en hebben daarop voorrang voor zover de betreffende lokale website geavanceerde mogelijkheden voor gegevensbescherming implementeert. 

Wij gebruiken daarbij de zogenaamde twee-click-oplossing. Dat wil zeggen, wanneer u onze site bezoekt, worden aanvankelijk in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieder van de plug-in doorgegeven. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het vakje boven de beginletter of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de plug-in aanbieder de informatie dat u de desbetreffende website met ons online-aanbod hebt opgevraagd. Bovendien worden de bij punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen.  Voor de rest blijft punt 12 A ongewijzigd van kracht.

 

13. Gebruik van Vimeo Video componenten

Gebruik van Vimeo

(1) Wij maken op onze webpagina's gebruik van componenten van de aanbieder Vimeo. Vimeo is een dienst van Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Bij elke afzonderlijke oproep van onze website die is voorzien van zo'n component, zorgt dit onderdeel ervoor dat de browser die u gebruikt een geschikte weergave van de component van Vimeo downloadt. Als u onze pagina bezoekt en gelijktijdig bent ingelogd bij Vimeo, herkent Vimeo de door de component verzamelde informatie, welke specifieke pagina u bezoekt en koppelt deze informatie aan uw persoonlijke account bij Vimeo. Als u bijvoorbeeld op de "play"-button klikt of reacties plaatst, wordt deze informatie overgedragen naar uw persoonlijke account bij Vimeo en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie dat u onze site hebt bezocht, doorgegeven aan Vimeo. Dit gebeurt ongeacht of u bijvoorbeeld op het onderdeel klikt/reacties plaatst of niet.

(2) Als u deze overdracht en opslag van uw gegevens en surfgedrag op onze website door Vimeo wilt tegengaan, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze site bezoekt. De privacy-kennisgevingen van Vimeo geven hierover nadere informatie, met name over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

14. Gebruik van de 'aanbevelen'-functie

Op sommige websites bieden wij een 'aanbevelen'-functie aan. Websitebezoekers kunnen aanbevelingen voor op onze website beschikbare documenten aan derden versturen: de ontvanger krijgt dan een e-mail met de betreffende downloadlink. De respectievelijke gegevens die daarbij door ons worden verwerkt zijn direct zichtbaar in het invoerveld. De verplichte velden zijn voorzien van een *.

 

15. Livechat

Op sommige websites maken we gebruik van Livechat (messenger). De betreffende gegevens zijn rechtstreeks zichtbaar in de respectievelijke invoervelden. Informatie over Livechat vindt u hier: https://www.livechatinc.com/de/; verklaring van de derde partij omtrent privacy https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ en over GDPR Compliance https://www.livechatinc.com/general-data-protection-regulation/

 

16. Geautomatiseerde besluitvorming

Voor de verantwoording en uitvoering van de zakelijke relatie gebruiken we in principe geen volledig geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 van de AVG.

 

17. Profiling

Om u doelgericht te kunnen informeren en adviseren over producten, maken wij gebruik van service-aanbieders namens ons en eventueel van webanalyse-tools, met name tracking technologie. Deze maken een op de behoeften afgestemde communicatie en reclame mogelijk. Wij verwijzen in dit verband naar punt 11 webanalyse-diensten. Algemene privacy-kennisgevingen van de aanbieder: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ en over GDPR Compliance: https://www.livechatinc.com/general-data-protection-regulation/

 

18. Uw rechten

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, hebt u tegenover ons als verantwoordelijke de volgende rechten. Als u uw recht wilt uitoefenen of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming:

a) Rechten volgens artikel 15 van de AVG

(1) U hebt het recht op informatie op grond van artikel 15 van de AVG. Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 18 van de AVG en het recht van verwijdering ("recht op vergeten") volgens artikel 17 van de AVG. Daarnaast hebt u het recht op publicatie van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat (recht op overdraagbaarheid van gegevens) volgens artikel 20 van de AVG, voor zover de verwerking via geautomatiseerde procedures verloopt en berust op toestemming volgens artikel 6 paragraaf 1a of artikel 9 paragraaf 2a of uit hoofde van een contract volgens artikel 6 paragraaf 1b van de AVG. Voor Duitsland: voor het recht op informatie en het recht op verwijdering gelden de beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de BDSG (Duitse recht).

b) Intrekken van toestemming volgens artikel 7 paragraaf 3 van de AVG

Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u op elk moment uw toestemming aan ons voor de verwerking van persoonlijke gegevens intrekken. Dit geldt ook voor toestemming die aan ons is gegeven vóór het van kracht worden van de EU-AVG, dus voor 25 mei 2018 Houd er rekening mee dat de herroeping alleen voor de toekomst geldt. Verwerking die vóór de herroeping plaatsvond, valt hier buiten.

c) Recht op bezwaar

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij ons of bij de toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, werkzaam bent of in de plaats van de veronderstelde inbreuk (artikel 77 van de AVG).

d) Recht van bezwaar volgens artikel 21 van de AVG

In aanvulling op de bovengenoemde rechten hebt u nog het volgende recht om bezwaar aan te tekenen:

(1)   Recht van bezwaar in uitzonderlijke gevallen

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die op basis van artikel 6 paragraaf 1f van de AVG (gegevensverwerking op basis van afweging van belangen) plaatsvindt; dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profiling in de zin van artikel 4 paragraaf 4 van de AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om gerechtelijke vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

(2)   Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden

In sommige gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing. Als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor deze manier van reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden gebruiken.

® Het bezwaar kan informeel worden ingediend bij de in punt 1 van deze privacyverklaring genoemde instantie.

 

19. Veiligheid

(1) Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeautoriseerd gebruik te beschermen. Al onze medewerkers en alle derden die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens zijn verplicht zich te houden aan de wetgeving omtrent gegevensbescherming en de vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens.

(2) Als de persoonlijke gegevens worden verkregen via het contactformulier van de webshop, wordt de informatie in versleutelde vorm verzonden om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.

 

20. Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en privacymaatregelen te wijzigen voor zover dit noodzakelijk wordt door de technische ontwikkelingen. In deze gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom steeds op de meest actuele versie van onze privacyverklaring.